GiliSoft

批量截取

2018-08-06 16:17:17 admin 0

Gilisoft Video Editor

Gilisoft Video Editor是一款功能强大且简单实用的一体化视频编辑软件,汇集视频裁剪、分割、合并、旋转、水印、特效、配乐、字幕等一系列实用功能。支持3GP,3G2,AMV,ASF,AVI,DAT,DivX等众多视频/音频文件格式。

视频编辑软件 Copyright @ 2018 - Gilisoft Video Editor中文网